DH-Tuhan Tidak Bersama Kita

TUHAN TIDAK BERSAMA KITA

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 8:1-18 (Ayat 12) Firman-Nya kepadaku: “Kaulihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka? Sebab mereka berkata: Tuhan tidak melihat kita; Tuhan sudah meninggalkan tanah ini.”

Continue Reading
DH-Tuhan Tidak Bersama Kita

TUHAN TIDAK BERSAMA KITA

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yehezkiel 8:1-18 (Ayat 12) Firman-Nya kepadaku: “Kaulihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka? Sebab mereka berkata: Tuhan tidak melihat kita; Tuhan sudah meninggalkan tanah ini.”

Continue Reading

INDAH PADA WAKTUNYA

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 50:1-46 (Ayat 19) Tetapi Aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan, dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead.

Continue Reading

INDAH PADA WAKTUNYA

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yeremia 50:1-46 (Ayat 19) Tetapi Aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan, dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead.

Continue Reading
DH-Pembalasan Milik Tuhan

PEMBALASAN MILIK TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yeremia 11:1-23 (Ayat 20) Tetapi, Tuhan semesta alam, yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepada-Mulah kuserahkan perkaraku.

Continue Reading
DH-Pembalasan Milik Tuhan

PEMBALASAN MILIK TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 11:1-23 (Ayat 20) Tetapi, Tuhan semesta alam, yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepada-Mulah kuserahkan perkaraku.

Continue Reading
DH-Sumber Pertolongan

SUMBER PERTOLONGAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yeremia 3:1-25 (Ayat 23) Sesungguhnya, bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu! Sesungguhnya, hanya pada Tuhan, Allah kita, ada keselamatan Israel!

Continue Reading
DH-Sumber Pertolongan

SUMBER PERTOLONGAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 3:1-25 (Ayat 23) Sesungguhnya, bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu! Sesungguhnya, hanya pada Tuhan, Allah kita, ada keselamatan Israel!

Continue Reading