DH-Jangan Terikat Masa Lalu

BELAJAR DARI MASA LALU

HOP CHURCHDaily HOPe

Ezra 4:1-24 (Ayat 3) Tetapi Zerubabel, Yesua dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka: “Bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan, Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Koresh, raja negeri Persia.”

Continue Reading
DH-Jangan Terikat Masa Lalu

BELAJAR DARI MASA LALU

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Ezra 4:1-24 (Ayat 3) Tetapi Zerubabel, Yesua dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka: “Bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan, Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Koresh, raja negeri Persia.”

Continue Reading
DH-Tempat Paling Aman

TEMPAT PALING AMAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

2 Samuel 22:1-51 (Ayat 3) Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juruselamatku; Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan.

Continue Reading
DH-Tempat Paling Aman

TEMPAT PALING AMAN

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Samuel 22:1-51 (Ayat 3) Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juruselamatku; Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan.

Continue Reading
DH-Jadikan Tuhan Kompas

JADIKAN TUHAN KOMPAS

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

2 Samuel 5:1-25 (Ayat 23) Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan Ia menjawab: “Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau.”

Continue Reading
DH-Jadikan Tuhan Kompas

JADIKAN TUHAN KOMPAS

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Samuel 5:1-25 (Ayat 23) Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan Ia menjawab: “Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau.”

Continue Reading
DH-Jangan Percaya Ramalan

JANGAN PERCAYA RAMALAN

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Samuel 28:1-25 (Ayat 7) Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya: “Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah; maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya.” Para pegawainya menjawab dia: “Di En-Dor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah.”

Continue Reading
DH-Jangan Percaya Ramalan

JANGAN PERCAYA RAMALAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

1 Samuel 28:1-25 (Ayat 7) Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya: “Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah; maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya.” Para pegawainya menjawab dia: “Di En-Dor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah.”

Continue Reading
DH-Tetap Menjadi Berkat

TETAP MENJADI BERKAT

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

1 Samuel 22:1-23 (Ayat 2) Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira empat ratus orang.

Continue Reading