DH-Taat Dan Rendah Hati

TAAT DAN RENDAH HATI

HOP CHURCHDaily HOPe

Ester 2:1-23 (Ayat 20) Adapun Ester tidak memberitahukan asal usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekhai, sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekhai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya.

Continue Reading
DH-Taat Dan Rendah Hati

TAAT DAN RENDAH HATI

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Ester 2:1-23 (Ayat 20) Adapun Ester tidak memberitahukan asal usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekhai, sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekhai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya.

Continue Reading
DH-Allah Menuntut Umat-Nya

ALLAH MENUNTUT UMAT-NYA

HOP CHURCHDaily HOPe

Mikha 6:1-16 (Ayat 8) “Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan dari padamu: selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?”

Continue Reading