DH-Tunduk Dan Taat Kepada Allah

TUNDUK DAN TAAT KEPADA ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Raja-raja 17:1-41 (Ayat 13) Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik: “Berbaliklah kamu dari pada jalan-jalanmu yang jahat itu dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapan-Ku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah Kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah Kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hamba-Ku, para nabi.”

Continue Reading
DH-Tunduk Dan Taat Kepada Allah

TUNDUK DAN TAAT KEPADA ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

2 Raja-raja 17:1-41 (Ayat 13) Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik: “Berbaliklah kamu dari pada jalan-jalanmu yang jahat itu dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapan-Ku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah Kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah Kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hamba-Ku, para nabi.”

Continue Reading