DH-Gambaran Allah

GAMBARAN ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Wahyu 4:1-11 (Ayat 3) Dan Dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis; dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang-gemilang bagaikan zamrud rupanya.

Continue Reading
DH-Gambaran Allah

GAMBARAN ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Wahyu 4:1-11 (Ayat 3) Dan Dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis; dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang-gemilang bagaikan zamrud rupanya.

Continue Reading
DH-Kunci Kerajaan Maut

KUNCI KERAJAAN MAUT

HOP CHURCHDaily HOPe

Wahyu 1:1-20 (Ayat 17-18) …”Jangan takut! Aku adalah Yang Awal dan Yang Akhir, dan Yang Hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, Aku hidup, sampai selama-lamanya dan Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.

Continue Reading
DH-Kunci Kerajaan Maut

KUNCI KERAJAAN MAUT

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Wahyu 1:1-20 (Ayat 17-18) …”Jangan takut! Aku adalah Yang Awal dan Yang Akhir, dan Yang Hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, Aku hidup, sampai selama-lamanya dan Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.

Continue Reading
DH-Jangan Kembali Kepada Kehidupan Lama

JANGAN KEMBALI KEPADA KEHIDUPAN LAMA

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

2 Petrus 2:1-22 (Ayat 20) Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk dari pada yang semula.

Continue Reading
DH-Jangan Kembali Kepada Kehidupan Lama

JANGAN KEMBALI KEPADA KEHIDUPAN LAMA

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Petrus 2:1-22 (Ayat 20) Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk dari pada yang semula.

Continue Reading
DH-Dipilih Untuk Diselamatkan

DIPILIH UNTUK DISELAMATKAN

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Tesalonika 2:1-17 (Ayat 13) Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai.

Continue Reading