DH-Orang Benar Hidup Bahagia

ORANG BENAR HIDUP BAHAGIA

HOP CHURCHDaily HOPe

Mazmur 1:1-6 (Ayat 1) Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.

Continue Reading
DH-Semua Untuk Kemuliaan Tuhan

JANGAN TERPENGARUH

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Raja-raja 16:1-20 (Ayat 2) Ahas berumur dua puluh tahun pada waktu ia menjadi raja dan enam belas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan, Allahnya, seperti Daud bapa leluhurnya.

Continue Reading
DH-Semua Untuk Kemuliaan Tuhan

JANGAN TERPENGARUH

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

2 Raja-raja 16:1-20 (Ayat 2) Ahas berumur dua puluh tahun pada waktu ia menjadi raja dan enam belas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan, Allahnya, seperti Daud bapa leluhurnya.

Continue Reading