DH-Perkara Rohani

PERKARA ROHANI

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

2 Korintus 4:1-18 (Ayat 18) Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal.

Continue Reading
DH-Perkara Rohani

PERKARA ROHANI

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Korintus 4:1-18 (Ayat 18) Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal.

Continue Reading
DH-Makanan Untuk Kekekalan

MAKANAN UNTUK KEKEKALAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yohanes 6:1-71 (Ayat 27) Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu; sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah, dengan meterai-Nya.

Continue Reading
DH-Makanan Untuk Kekekalan

MAKANAN UNTUK KEKEKALAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yohanes 6:1-71 (Ayat 27) Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu; sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah, dengan meterai-Nya.

Continue Reading
DH-Lebih Baik Ke Rumah Duka

LEBIH BAIK KE RUMAH DUKA

HOP CHURCHDaily HOPe

Pengkhotbah 7:1-29 (Ayat 2) Pergi ke rumah duka lebih baik dari pada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia; hendaknya orang yang hidup memperhatikannya.

Continue Reading