DH-Para Malaikat Penjaga

PARA MALAIKAT PENJAGA

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Raja-raja 6:1-33 (Ayat 17) Lalu berdoalah Elisa: “Ya Tuhan: Bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat.” Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa.

Continue Reading
DH-Para Malaikat Penjaga

PARA MALAIKAT PENJAGA

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

2 Raja-raja 6:1-33 (Ayat 17) Lalu berdoalah Elisa: “Ya Tuhan: Bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat.” Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa.

Continue Reading
DH-Muliakan Allah Dengan Keberadaan Kita

MULIAKAN ALLAH DENGAN KEBERADAAN KITA

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

1 Raja-raja 10:1-29 (Ayat 9) Terpujilah Tuhan, Allahmu, yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga Ia mendudukkan engkau di atas takhta kerajaan Israel! Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka Ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran.

Continue Reading
DH-Muliakan Allah Dengan Keberadaan Kita

MULIAKAN ALLAH DENGAN KEBERADAAN KITA

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Raja-raja 10:1-29 (Ayat 9) Terpujilah Tuhan, Allahmu, yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga Ia mendudukkan engkau di atas takhta kerajaan Israel! Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka Ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran.

Continue Reading
DH-Rayakan Paskah

RAYAKAN PASKAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 9:1-23 (Ayat 5) Maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama, pada hari yang keempat belas bulan itu, pada waktu senja, di padang gurun Sinai; tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel.

Continue Reading