DH-Ciri-ciri Pengikut Yesus

CIRI-CIRI PENGIKUT KRISTUS

HOP CHURCHDaily HOPe

Kisah Para Rasul 11:1-30 (Ayat 26) Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen.

Continue Reading
DH-Ciri-ciri Pengikut Yesus

CIRI-CIRI PENGIKUT KRISTUS

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Kisah Para Rasul 11:1-30 (Ayat 26) Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen.

Continue Reading
DH-Iman Yang Berbuah

IMAN YANG BERBUAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Kisah Para Rasul 9:1-43 (Ayat 36) Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita – dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah.

Continue Reading
DH-Iman Yang Berbuah

IMAN YANG BERBUAH

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Kisah Para Rasul 9:1-43 (Ayat 36) Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita – dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah.

Continue Reading
DH-Hidup Berdampak

HIDUP BERDAMPAK

HOP CHURCHDaily HOPe

Daniel 11:1-45 (Ayat 1) Seperti dahulu aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius, orang Media itu.

Continue Reading