DH-Diberkati Untuk Memberkati

DIBERKATI UNTUK MEMBERKATI

HOP CHURCHDaily HOPe

Mazmur 67:1-8 (Ayat 2-3) Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa.

Continue Reading
DH-Diberkati Untuk Memberkati

DIBERKATI UNTUK MEMBERKATI

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Mazmur 67:1-8 (Ayat 2-3) Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa.

Continue Reading
DH-Jangan Pernah Merencanakan Yang Buruk

JANGAN PERNAH MERENCANAKAN YANG BURUK

HOP CHURCHDaily HOPe

Ester 7:1-10 (Ayat 9) Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja: “Lagipula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekhai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, lima puluh hasta tingginya.” Lalu titah raja: “Sulakan dia pada tiang itu.”

Continue Reading