DH-Mara

MARA

HOP CHURCHDaily HOPe

Keluaran 15:1-27 (Ayat 23) Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara.

Continue Reading
DH-Mara

MARA

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Keluaran 15:1-27 (Ayat 23) Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara.

Continue Reading
DH-Rahasia Disertai Tuhan

RAHASIA DISERTAI TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Kejadian 39:1-23 (Ayat 2) Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya; maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu.

Continue Reading
DH-Rahasia Disertai Tuhan

RAHASIA DISERTAI TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Kejadian 39:1-23 (Ayat 2) Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya; maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu.

Continue Reading
DH-Bekerja Untuk Allah

BEKERJA UNTUK KELUARGA

HOP CHURCHDaily HOPe

Kejadian 30:1-43 (Ayat 30) Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini; jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?

Continue Reading
DH-Bekerja Untuk Allah

BEKERJA UNTUK KELUARGA

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Kejadian 30:1-43 (Ayat 30) Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini; jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?

Continue Reading