DH-Frustrasi

FRUSTRASI

HOP CHURCHDaily HOPe

Mazmur 43:1-5 (Ayat 5) Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah! Sebab aku bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku!

Continue Reading
DH-Frustrasi

FRUSTRASI

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Mazmur 43:1-5 (Ayat 5) Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah! Sebab aku bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku!

Continue Reading
DH-Harapkan Yang Baik

HARAPKAN YANG BAIK

HOP CHURCHDaily HOPe

Ayub 30:1-31 (Ayat 26) Tetapi, ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatanlah yang datang; ketika aku menantikan terang, maka kegelapanlah yang datang.

Continue Reading
DHK-jangan Mudah Menyerah

JANGAN MUDAH MENYERAH

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Samuel 27:1-12 (Ayat 1) Tetapi Daud berpikir dalam hatinya: “Bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin; maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel dan aku akan terluput dari tangannya.”

Continue Reading