DH-Penyesalan Datang Belakangan

PENYESALAN DATANG BELAKANGAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Hakim-hakim 21:1-25 (Ayat 3) Katanya: “Mengapa, ya Tuhan, Allah Israel, terjadi hal yang begini di antara orang Israel, yakni bahwa hari ini satu suku dari antara orang Israel hilang?”

Continue Reading
DH-Kenali Rencana Allah

KENALI RENCANA ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Kejadian 50:1-26 (Ayat 20) Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar.

Continue Reading
DH-Allah Memegang Kendali

ALLAH MEMEGANG KENDALI

HOP CHURCHDaily HOPe

Kejadian 46:1-34 (Ayat 4) Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir dan tentulah Aku juga akan membawa engkau kembali; dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti.

Continue Reading
DH-Hari Esok Dalam Genggaman-Nya

HARI ESOK DALAM GENGGAMAN-NYA

HOP CHURCHDaily HOPe

Markus 16:1-20 (Ayat 7) Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-murid-Nya dan kepada Petrus: Ia mendahului kamu ke Galilea; di sana kamu akan melihat Dia, seperti yang sudah dikatakan-Nya kepada kamu.

Continue Reading
DH-Jadilah Kehendak-Mu

JADILAH KEHENDAK-MU

HOP CHURCHDaily HOPe

Matius 26:1-75 (Ayat 39) Maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, kata-Nya: “Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari pada-Ku, tetapi janganlah seperti yang Kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki.”

Continue Reading