DH-Hukum Tabur Tuai

HUKUM TABUR TUAI

HOP CHURCHDaily HOPe

Rut 2:1-23 (Ayat 11) Boas menjawab: “Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal.”

Continue Reading
DH-Hukum Tabur Tuai

HUKUM TABUR TUAI

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Rut 2:1-23 (Ayat 11) Boas menjawab: “Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal.”

Continue Reading
DH-Hukum Tabur Tuai

HUKUM TABUR TUAI

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Korintus 9:1-15 (Ayat 6) Camkanlah ini: Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga.

Continue Reading
DH-Hukum Tabur-tuai

HUKUM TABUR-TUAI

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Hosea 8:1-14 (Ayat 7) Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung; gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka; tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung; dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya.

Continue Reading
DH-Hukum Tabur-tuai

HUKUM TABUR-TUAI

HOP CHURCHDaily HOPe

Hosea 8:1-14 (Ayat 7) Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung; gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka; tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung; dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya.

Continue Reading
DH-Hukum Tabur Tuai

HUKUM TABUR TUAI

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Raja-raja 15:1-38 (Ayat 9) Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula.

Continue Reading
DH-Hukum Tabur Tuai

HUKUM TABUR TUAI

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

2 Raja-raja 15:1-38 (Ayat 9) Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula.

Continue Reading
DHK-Hukum Tabur Tuai

HUKUM TABUR TUAI

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Rut 2:1-23 (Ayat 11) Boas menjawab: “Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal.”

Continue Reading