DH-Kita Perlu Orang Lain

KITA PERLU ORANG LAIN

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Raja-raja 7:1-51 (Ayat 14) Dia adalah anak seorang janda dari suku Naftali, sedang ayahnya orang Tirus, tukang tembaga; ia penuh dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan untuk melakukan segala pekerjaan tembaga; ia datang kepada raja Salomo, lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi raja.

Continue Reading
DH-Kita Perlu Orang Lain

KITA PERLU ORANG LAIN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

1 Raja-raja 7:1-51 (Ayat 14) Dia adalah anak seorang janda dari suku Naftali, sedang ayahnya orang Tirus, tukang tembaga; ia penuh dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan untuk melakukan segala pekerjaan tembaga; ia datang kepada raja Salomo, lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi raja.

Continue Reading
DHK-Kerendahan Hati

KERENDAHAN HATI

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

1 Samuel 10:1-27 (Ayat 16) Kata Saul kepada pamannya itu: “Terus saja diberitahukannya kepada kami, bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan.” Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya.

Continue Reading
DHK-Kerendahan Hati

KERENDAHAN HATI

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Samuel 10:1-27 (Ayat 16) Kata Saul kepada pamannya itu: “Terus saja diberitahukannya kepada kami, bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan.” Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya.

Continue Reading
DH-Kunci Dihormati Orang

KUNCI DIHORMATI ORANG

HOP CHURCHDaily HOPe

Kejadian 23:1-20 (Ayat 6) “Dengarlah kepada kami, tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami; jadi kuburkanlah isterimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih, tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan isterimu yang mati itu.”

Continue Reading
DH-Datang Kepada Tuhan

DATANG KEPADA TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Matius 8:1-34 (Ayat 2) Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepada-Nya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata: “Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku.”

Continue Reading