DH-Jangan Pernah Ingkar Janji

JANGAN PERNAH INGKAR JANJI

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

2 Samuel 9:1-13 (Ayat 7) Kemudian berkatalah Daud kepadanya: “Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu; aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku.”

Continue Reading
DH-Jangan Pernah Ingkar Janji

JANGAN PERNAH INGKAR JANJI

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Samuel 9:1-13 (Ayat 7) Kemudian berkatalah Daud kepadanya: “Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu; aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku.”

Continue Reading
DHK-Kesetiaan

KESETIAAN

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Samuel 1:1-27 (Ayat 12) Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan, anaknya, karena umat Tuhan dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang.

Continue Reading
DHK-Kesetiaan

KESETIAAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

2 Samuel 1:1-27 (Ayat 12) Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan, anaknya, karena umat Tuhan dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang.

Continue Reading
DH-Setia Dan Kudus

SETIA DAN KUDUS

HOP CHURCHDaily HOPe

Zakharia 8:1-23 (Ayat 3) Beginilah firman Tuhan: Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut Kota Setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus.

Continue Reading
DH-Allah Menuntut Umat-Nya

ALLAH MENUNTUT UMAT-NYA

HOP CHURCHDaily HOPe

Mikha 6:1-16 (Ayat 8) “Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan dari padamu: selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?”

Continue Reading