DH-Persembahan Ukupan

PERSEMBAHAN UKUPAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Keluaran 30:1-38 (Ayat 7) Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian; tiap-tiap pagi, apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya.

Continue Reading
DH-Persembahan Sepersepuluh

PERSEMBAHAN SEPERSEPULUH

HOP CHURCHDaily HOPe

Kejadian 14:1-24 (Ayat 20) “Dan terpujilah Allah Yang Mahatinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu.” Lalu Abram memberikan kepadanya sepersepuluh dari semuanya.

Continue Reading
DH-Persembahan Yang Harum

PERSEMBAHAN YANG HARUM

HOP CHURCHDaily HOPe

Kejadian 8:1-22 (Ayat 21) Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hati-Nya: “Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah Kulakukan.”

Continue Reading
DH-Persembahan Untuk Tuhan

PERSEMBAHAN UNTUK TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Maleakhi 1:1-14 (Ayat 8) Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam.

Continue Reading
DH-Ibadah Yang Utuh

IBADAH YANG UTUH

HOP CHURCHDaily HOPe

Amos 4:1-13 (Ayat 4) “Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat! Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga!”

Continue Reading
DH-Korban Bakaran

KORBAN BAKARAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 46:24 (Ayat 13) Tiap hari ia harus mengolah domba yang berumur satu tahun dan yang tiada bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan; setiap pagi ia harus melakukan itu.

Continue Reading