DH-Jangan Sakiti Hati Tuhan

JANGAN SAKITI HATI TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yeremia 44:1-30 (Ayat 3) Itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hati-Ku, yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau oleh nenek moyangmu.

Continue Reading
DH-Jangan Sakiti Hati Tuhan

JANGAN SAKITI HATI TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yeremia 44:1-30 (Ayat 3) Itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hati-Ku, yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau oleh nenek moyangmu.

Continue Reading
DH-Hidup Takut Akan Tuhan

HIDUP TAKUT AKAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Hakim-hakim 19:1-30 (Ayat 25) Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu
menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka ke luar, kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya, sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu.

Continue Reading
DH-Hidup Takut Akan Tuhan

HIDUP TAKUT AKAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Hakim-hakim 19:1-30 (Ayat 25) Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu
menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka ke luar, kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya, sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu.

Continue Reading
DH-Jangan Jadi Anak Yang Degil

JANGAN JADI ANAK YANG DEGIL

HOP CHURCHDaily HOPe

Ulangan 21:1-23 (Ayat 21) Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu, sehingga ia
mati. Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu; dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut.

Continue Reading
DH-Jangan Mengambil Hak Orang Lain

JANGAN MENGAMBIL HAK ORANG LAIN

HOP CHURCHDaily HOPe

Ulangan 19:1-21 (Ayat 14) Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kaumiliki di negeri yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu untuk menjadi milikmu.

Continue Reading